Waarom is er bankgarantie?

Waarom is er bankgarantie?

Een bankgarantie is een garantie van de bank. Deze garantie houdt in dat de borgsom die de koper aan de verkoper moet betalen kan worden voldaan. Wanneer je een huis koopt of juist je huis verkoopt, wordt er een koopovereenkomst gesloten. Maar er wordt pas betaald bij de notaris. De verkoper heeft dus financieel gezien geen enkele garantie dat de koper de koopsom kan voldoen. Daarom stel je een bankgarantie, hiermee laat je zien dat je de woning echt wilt afnemen. En dat is weer een opluchting voor de verkoper.

Bankgarantie

De bankgarantie is meestal 10% van de koopprijs en moet binnen 2 weken na het tekenen van de koopovereenkomst worden voldaan. Deze waarborgsom wordt overgemaakt aan de notaris. Bij een bankgarantie verklaart de bank dat zij garant staan voor het bedrag, wanneer jij niet de verplichtingen nakomt. Dit doet de bank natuurlijk niet kosteloos. Je betaalt ongeveer 1% van het bedrag waarvoor de bank garant staat, aan de bank. Je hebt dus een overeenkomst met je bank over de bankgarantie.

Bankgarantie wordt schuld

Het kan gebeuren dat de koop niet doorgaat, om welke reden dan ook. De verkoper heeft dan recht op de door de bank gestelde garantie. Dit betekent dat jij als koper daardoor een schuld krijgt aan de bank.

Stormfinance Leusden
Stormfinance Leusden

033 - 432 1784
info@stormfinance.nl

Stormfinance Zeewolde
Stormfinance Zeewolde

033 - 432 1784
info@stormfinance.nl

Stormfinance Leeuwarden
Stormfinance Leeuwarden

033 - 432 1784
info@stormfinance.nl

Waarom is er bankgarantie
Waarom is er bankgarantie
Waarom is er bankgarantie
Waarom is er bankgarantie
Waarom is er bankgarantie