Wat zijn ontbindende voorwaarden van een koopovereenkomst?

Wat zijn ontbindende voorwaarden van een koopovereenkomst?

Wanneer je een nieuwe woning hebt aangekocht, wordt er een koopcontract opgesteld. Zowel de koper als de verkoper ondertekenen deze koopovereenkomst. Je hebt vanaf dan 3 dagen bedenktijd. In deze 3 dagen mag je als koper nog afzien van de koop, zonder dat er consequenties gelden. Maar vaak is dit termijn te kort om bijvoorbeeld de financiering rond te krijgen. Daarom is het verstandig om ontbindende voorwaarden op te nemen in de koopovereenkomst.

Ontbindende voorwaarden

Je neemt ontbindende voorwaarden op in de koopovereenkomst omdat je dan kan anticiperen op onvoorziene situaties. Zo kan je in de voorwaarden opnemen dat de koop alleen doorgaat als de financiering rond is bij de bank. Of als je in aanmerking komt voor Nationale Hypotheek Garantie. Ook de uitslag van een bouwkundig onderzoek kan gelden als ontbindende voorwaarde.

Termijn

De geldigheid van de ontbindende voorwaarden wordt uiteraard opgenomen. Houd er rekening mee dat bij het verkrijgen van de financiering voor de aankoop van de woning, zo’n 6 tot 8 weken nodig is. Dit is een lange termijn dus leg dit goed vast. Nu is het zo dat als je een beroep doet op de ontbindende voorwaarde, dit niet vanzelf gaat. Je moet binnen een bepaalde periode dit schriftelijk kenbaar maken aan de verkoper van de woning.

Stormfinance Leusden
Stormfinance Leusden

033 - 432 1784
info@stormfinance.nl

Stormfinance Zeewolde
Stormfinance Zeewolde

033 - 432 1784
info@stormfinance.nl

Stormfinance Leeuwarden
Stormfinance Leeuwarden

033 - 432 1784
info@stormfinance.nl

Wat zijn ontbindende voorwaarden koopovereenkomst?
Wat zijn ontbindende voorwaarden koopovereenkomst?
Wat zijn ontbindende voorwaarden koopovereenkomst?
Wat zijn ontbindende voorwaarden koopovereenkomst?
Wat zijn ontbindende voorwaarden koopovereenkomst?