Kan ik een hypotheek krijgen met een tijdelijk contract?

Kan ik een hypotheek krijgen met een tijdelijk contract?

Het is voor mensen met een tijdelijk contract lastiger om een hypotheek te krijgen, dan wanneer je een vast contract hebt. Maar, je hebt wel degelijk de kans om een hypotheek te kunnen afsluiten. Je moet dan wel voldoen aan een aantal voorwaarden.

Voorwaarden hypotheek tijdelijk contract

De eerste voorwaarde is dat je maximaal 100% van de woningwaarde mag financieren in de hypotheek. Ten tweede wordt er een eis gesteld aan het inkomen. Wanneer er wordt gekeken naar het inkomen, wordt er gekeken naar het bruto jaarinkomen van de laatste drie kalenderjaren. Daarbij geldt het laatste jaar als maximum jaar. Een voorbeeld, stel je hebt de laatste drie jaar achtereenvolgens EUR 20.000,-, EUR 15.000,- en EUR 13.000 verdient, dan heb je gemiddeld een jaarinkomen van EUR 16.000. Maar de bank kijkt naar het laatste jaar, en dat is EUR 13.000. Dit bedrag zal dan ook als uitgangspunt worden genomen.

Intentieverklaring

Je kan ook je werkgever vragen een intentieverklaring af te geven. Daarin staat dat er de intentie is, om bij gelijkblijvend functioneren, de arbeidsovereenkomst om te zetten naar een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Dit is geen juridische toezegging voor een vast contract. Maar geeft de bank wel enige zekerheid dat jij de komende jaren een inkomen houdt, door het vaste contract. En met dat inkomen kan jij weer de maandelijkse hypotheeklasten voldoen.

Stormfinance Leusden
Stormfinance Leusden

033 - 432 1784
info@stormfinance.nl

Stormfinance Zeewolde
Stormfinance Zeewolde

033 - 432 1784
info@stormfinance.nl

Stormfinance Leeuwarden
Stormfinance Leeuwarden

033 - 432 1784
info@stormfinance.nl

Kan ik een hypotheek krijgen met een tijdelijk contract?
Kan ik een hypotheek krijgen met een tijdelijk contract?
Kan ik een hypotheek krijgen met een tijdelijk contract?
Kan ik een hypotheek krijgen met een tijdelijk contract?
Kan ik een hypotheek krijgen met een tijdelijk contract?